Privacybeleid

Hieronder wordt uitgelegd hoe Het Huis van Betekenis jouw persoonsgegevens verzameld en ermee omgegaat: waar jouw gegevens liggen opgeslagen en voor welke doelen. Daarnaast vind je hier jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

1 – HET HUIS VAN BETEKENIS

Het Huis van Betekenis is een stichting die zich ten doel stelt om de tekencultuur artistiek en maatschappelijk te bevorderen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Het Huis van Betekenis verzameld worden. Als je vragen hebt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Het Huis van Betekenis, neem dan contact op: info@hethuisvanbetekenis.nl

2 – DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Het Huis van Betekenis. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven 

Het Huis van Betekenis stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds wervend en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Het Huis van Betekenis. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Het Huis van Betekenis via de website. We vragen dan enkel naar de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden: zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics

De website van Het Huis van Betekenis verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

3 – ONTVANGERS

De gegevens die Het Huis van Betekenis ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

TransIP

De e-mail van Het Huis van Betekenis wordt gehost bij TransIP. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP.

4 – OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Het Huis van Betekenis, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, of het je op de hoogte houden van verwante toekomstige activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@hethuisvanbetekenis.nl.

Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Het Huis van Betekenis via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5 – BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Het Huis van Betekenis of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Het Huis van Betekenis prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

6 – JOUW RECHTEN

Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Het Huis van Betekenis vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door ons een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Het Huis van Betekenis. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Het Huis van Betekenis opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Het Huis van Betekenis al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Het Huis van Betekenis vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Het Huis van Betekenis niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Het Huis van Betekenis jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@hethuisvanbetekenis.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7 – PLICHTEN

Het Huis van Betekenis verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een informerend en wervend belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Het Huis van Betekenis via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Het Huis van Betekenis de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Het Huis van Betekenis met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Het Huis van Betekenis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Het Huis van Betekenis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Het Huis van Betekenis te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.